Foto: Fredrik Ludvig Larsen

Fra LHL til Helsepartner Nord-Norge

I 1981 startet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) noe ganske unikt. Kurssenteret i Skibotn så dagens lys. At virksomheten ble lagt i Skibotn i Storfjord kommune var på grunn av nærhet til naturen, den helt spesielle furuskogen rundt senteret og at Skibotn er en svært nedbørfattig plass. Senteret ble bygget med penger fra organisasjonen og mange dugnadstimer fra lokale entusiaster som ville at Nord-Norge skulle få sitt eget kurssenter i LHL-regi. Takk for det!

De første årene var det omfattende kursvirksomhet på senteret som hadde form som en rekreasjonsplass hvor du både kunne hvile deg opp etter sykdom og lære nye ting. Jeg har hørt mange historier om folk som har vært hos oss og lært treskjæring og akvarellmaling, og hvor viktig dette har vært.

Etter hvert som årene gikk utviklet senteret seg videre, og startet etter hvert spesialisert rehabilitering innen hjerte- og lungesykdom. Fokuset på rekreasjon og aktiviteter ble nok redusert til fordel for at helse og medisin tok mer plass. En utvikling som nok for en del var litt utfordrende.

Senteret har vært hatt krevende økonomiske tider, og var for en del år tilbake nedleggingstruet. De siste årene har vi imidlertid hatt god drift og bærekraftige avtaler med Helse Nord innen hjerte- og lungesykdom, lungekreft og overvekt, og med NAV innen arbeidsrettet rehabilitering. Senteret har vokst og har nå nesten 50 ansatte i hel- og deltidsstilinger. Vi er blitt en høykompetansebedrift så vel som at vi nok fortsatt fungerer som en hjørnesteinsbedrift i Storfjord kommune. Vi har en arbeidsplass vi er svært stolte av, med resultater som gjør at vi ser at det nytter.

Etter at sykehusene har gjort sin jobb og kanskje reddet en person tilbake til livet etter en alvorlig sykdomshendelse, kan vi være med og bidra til at personen reddes tilbake til hverdagen. En hverdag med aktivitet og mestringsfokus. En hverdag hvor du på tross av sykdomsplager kan få hjelp til et litt friskere liv. Det er et privilegium for oss å få være med på.

LHL besluttet i mars at virksomheten skulle selges, og valget falt på Helsepartner Nord-Norge. Dette er et nordnorsk selskap med lokal forankring og tilstedeværelse,  som ønsker å satse på rehabilitering og omsorg i landsdelen. At vi får en  okal eier som forstår både vår kultur og betydningen av lange avstander, lange vintre og den nord-norske folkesjelen er viktig for oss. 16. mai 2019 overtar Helsepartner Nord-Norge, og det som inntil nå har vært LHL-klinikkene Skibotn gjenoppstår som Skibotn helse og rehabilitering. Vi gleder oss!

Vi har de samme avtaler, de samme ansatte, den samme flotte naturen og den samme tilnærmingen til at vi skal gi våre deltakere det beste vi kan slik at de kan ta tilbake hverdagen.

Velkommen til oss.