Kontakt teamene

Lungerehabilitering (blått team)

Telefon: 

E-post: 

Hjerterehabilitering (rødt team)

Telefon: 

E-post: 

Overvekt (gult team)

Telefon: 

E-post:

Arbeidsrettet rehabilitering (grønt team)

Telefon: 

E-post: