Pasientklage

Det hender at noe går galt under pasientbehandling. Noen pasienter opplever å bli skadet, andre opplever å bli møtt på en dårlig måte. Andre igjen opplever andre forhold som de reagerer på i møtet med helsetjenesten.

Dersom du ønsker å klage, kan du lese mer om det på nettidene til helsenorge.no

Skibotn helse og rehabilitering er gjennom avtalen med Helse Nord en del av Norsk Paisentskadeerstatning.