rehabilitering innen hjerte, lunge og lungekreft

Søkes av din fastlege eller spesialist på sykehuset til Regional vurderingsenhet ved UNN.

For mer informasjon til deg eller til behandler: Les her. (Helse Nord sine sider)

rehabilitering for sykelig overvekt

Du må henvises fra fastlege til utredning på ditt lokalsykehus. De fleste sykehus har et senter for sykelig overvekt (SSO). På SSO vil du som regel få samtale med lege og sykepleier, samt delta på lærings- og mestringskurs. Du vil også få mer informasjon om dine behandlingsvalg og SSO henviser deg videre til oss.

 

arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering søkes gjennom din saksbehandler i NAV. 

Du kan bruke dette søknadsskjemaet.