Sammendrag sluttrapport, ikkegideg.no

 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere ved Skibotn Rehabilitering om at de følte seg alene om å mestre gjennomføringen av livsstilsendringer, og at de ønsket en bedre mulighet til å holde kontakten seg i mellom etter hjemkomst fra rehabilitering, ble det opprettet en internettside som inneholdt en del faktaopplysninger om aktuelle helsetemaer, samt ulike dialogforum på domenet www.ikkegideg.no. Målsettingen var å få til et aktivt likemannsarbeid og økt brukerstøtte for kursdeltagerne, dekke et sosialt behov samt etablere et medium der ansatte ved Skibotn Rehabilitering kunne legge ut oppdatert kunnskap som man tenkte kunne være til hjelp for de tidligere deltagerne.

I løpet av den foreløpige driftsperioden på to år har nettsiden har vært relativt lite besøkt og det har vært få innlegg på diskusjonsforumene. Årsakene til dette er nok sammensatte. Et lite antall på brukergruppen, høy gjennomsnittsalder blant brukerne, lav allmennkunnskap om bruk av internett til innhenting av helseopplysninger og tidligere erfaring med bruk av sosiale medier, samt få individuelle skreddersydde interaktive funksjonaliteter på siden er trolig hovedårsakene til at siden ikke er blitt brukt så mye som man ønsket.

Prosjektet videreføres med egne midler. Det er opprettet samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST) om videreutvikling av prosjektet og forskning på bruk av internett som oppfølging etter hjerterehabilitering.