logodel alene.jpg

Helsepartner

nord-norge

Nord-Norge trenger et sterkt offentlig helsevesen som sørger for gode, likeverdige og tilgjengelige helsetjenester til alle, uavhengig av bosted og egen økonomi. Dette er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Vi tror samtidig at private aktører kan representere et verdifullt supplement som støtter både kommuner og helseforetak i disse tjenesteleveransene. Helsepartner Nord-Norge skal være en trygg partner i dette store fellesskapet.

Vi er tuftet på trygghet, tillit, fleksibilitet og verdighet. Helsepartner Nord-Norge ble stiftet i 2018, og eier i dag Skibotn helse og rehabilitering, Opptreningssenteret i Finnmark (OiF), Helsepartner Omsorg, Hemis og BPA Nord.

Hender-_Seksjon-VI-er-her-for-deg.jpg

Opptreningssenteret i Finnmark (OiF)

OiF leverer rehabiliteringstjenester på vegne av Helse Nord innenfor ortopedi, muskel- og skjelettlidelser, sykelig overvekt, arbeidsrettet rehabilitering, hjerneslag og sanseytelser. 

pon.jpg

BPA NORD AS

BPA Nord er BPA-leverandør, leverer utleietjenester til kommunehelsetjenesten og andre private helse- og omsorgstjenester.

HNNs datterselskap: