Skibotn helse og rehabilitering godkjent som leverandør innen fritt behandlingsvalg

Godkjenningen gjelder kardiologi (poliklinikk) og psykisk helse (angst og depresjon). Virksomheten arbeider nå for å sette opp tjenestetilbudet. Kontakt oss på e-post post@skibotnhr.no dersom du har spørsmål.