forsidebilde_test.jpg

Fritt behandlingsvalg

Skibotn Helse og Rehabilitering er godkjent for behandlinger innen ordningen Fritt behandlingsvalg (FB). Det betyr at du selv kan velge å bli behandlet hos oss.

På helsenorge.no finner du oversikt over tjenester og ventetider:

 1. Gå til https://minhelse.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlingssteder

 2. Søk etter "Skibotn helse og rehabilitering", her ser du våre tjenester og hvor lang ventetid vi har akkurat nå.

Les mer om fritt behandlingsvalg, dine rettigheter og muligheter på helsenorge.no

 

En guide til raskere behandling - unngå ventetid, velg behandling hos oss.

Slik går du frem:

 1. Ta kontakt med fastlegen din
  Det er fastlegen som først vurderer om du har behov for utredning/behandling ved et sykehus. Fastlegen din vil så henvise deg til et offentlig sykehus.

 2. 10 dager svarfrist
  Dette sykehuset har en frist på 10 virkedager på å vurdere om du har rett til behandling eller ikke.

 3. Time til utredning/behandling
  Når du får brev fra sykehuset om at du har fått time til utredning eller behandling, har du mulighet til å bytte behandlingssted til Skibotn Helse og Rehabilitering.

 4. Ta kontakt med sykehuset
  Kontakt sykehuset der du har fått time og gi beskjed om at du heller vil ha time hos oss. Be dem sende henvisning og rettighetsvurdering til oss.

 5. Vi setter opp time til deg
  Vi setter raskt opp ny timeavtale for deg og kontakter deg direkte.

 

Velkommen til oss!

Trenger du bistand, ta gjerne kontakt for å få råd og veiledning.

Slik velger du å få behandling hos oss