bruker-utvalg

Skibotn helse og rehabilitering har et brukerutvalg bestående av tre personer oppnevnt av FFO i Troms.

Medlemmene av brukerutvalget er:

Hermund Severin Dalvik, LHL
Terje Olsen, Landsforeningen for Huntingtons

Mildrid Herdis Torild Pedersen, NAAF Troms

Kontaktperson:

Hermund Severin Dalvik

Telefon: 413 00 922

E-post hermuda@online.no

Mandat

Referat fra møte 18.12.19

Referat fra møte 20.06.19