skibotnsenteret_190811_3192.jpg

ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Tilbud til deg som er sykemeldt eller av andre grunner er utenfor arbeidslivet

Meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig frisklivsfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Gjennom fysisk aktivitet, undervisning og veiledning blir du bevisst dine egne ressurser og muligheter slik at du kan få tilbake eller beholde arbeidsevnen.

Tett samarbeid med arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten, lege og NAV sikrer en god prosess.

 

Hva koster det?

Arbeidsrettet rehabilitering er et dagtilbud, og alle aktiviteter i tiltaket foregår på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.30.

Du kan disponere eget rom (enkeltrom) under tiltaket. Dette koster kroner 100,- per døgn. Frokost og lunsj dekkes av NAV. Middag og kveldsmat betales av deltaker selv, kr 40,- pr måltid.

Dersom du ønsker å overnatte på senteret i helgene er prisen kroner 600,- per døgn (helpensjon). Ønsker du ikke å benytte deg av muligheten til å disponere eget rom, kan du fortsatt benytte deg av alle våre fasiliteter, og måltider kan kjøpes i resepsjonen.