Ledelse ved Skibotn helse og rehabilitering

Kontaktpersoner: 

Doris Utby, kst. direktør

Telefon: 777 15 900

E-post: doris.utby@skibotnhr.no

Line Hag, avdelingsleder service

Telefon: 777 15 900

E-post: line.hag@skibotnhr.no

Foto Gro Berøy